Informacja do pilotów i osób samowolnie korzystających z lądowiska nr ew. 133 EPGM Mazury Residence/Giżycko:

1.    Lądowisko (nr. ew. 133)  - zwane dalej „Lądowiskiem”, znajdujące się na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarzy 1, 11-500 Giżycko pozostaje tymczasowo nieczynne do odwołania.

2.    Syndyk jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie masą majątkową w skład, której wchodzi Lądowisko, na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze – nie wyraża zgody na starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska w czasie, gdy pozostaje ono nieczynne.

3.    Wszelkie starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska, dokonane bez zgody Syndyka i z naruszeniem pkt. 1 powyżej będą traktowane jako samowolne. W tej sytuacji odpowiedzialność za wybór Lądowiska jako miejsca startu i lądowania statku powietrznego, a także za wszelkie następstwa z tego wynikłe ponosi wyłącznie dowódca statku powietrznego.

4.    Przypadki startów i lądowań z wykorzystaniem Lądowiska wbrew zakazowi lub ostrzeżeniom podanym powyżej mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej dowódcy statku powietrznego, który samowolnie wykonał start lub lądowanie, a niezależnie, tj. w przypadku wystąpienia w związku z tym okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia czy też mogła skutkować wypadkiem lotniczym skutkować będą powiadomieniem Komisji ds. Badania Wypadków Lotniczych w trybie art. 135a ustawy Prawo Lotnicze.

5.    Syndyk nie wyraża zgody i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie statku powietrznego lub innego mienia osób lądujących na terenie Lądowiska i powierzchni przynależnej należącej do ARNA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Sam fakt pozostawienia tego mienia nie będzie zaś traktowany jako zawarcie z Syndykiem umowy przechowania.

Współrzędne punktu odniesienia (środka pasa startowego) są następujące:
   
      N 54º 00’ 20,49”  
         E 021º 49’ 13,89”


Kierunek pasa 110º / 290º (GEO),
Krąg południowy 300 m AGL,
Wysokość pola wzlotów 124 m n.p.m.


Pliki do pobrania:
Instrukcja użytkowania lądowiska EPGM
  – Mazury Residence

Lokalizacja (mapa 1:500.000)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Arna Sp. z o.o. 2007 - 2013  |  Strona główna  |  E-mail